Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 178 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Geertsma
Gerrit Rooks
Hendrik Deelstra
Jan Geertsma

Adres: Donkerbroek 105=131

Gecontroleerd