Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 179 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjeerd Hiddema
Jan Geertsma
Hendrik Deelstra

Adres: Donkerbroek 106=132

Gecontroleerd