Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 180 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Melle Haitsma (Wed.)
Aize Stoker

Adres: Donkerbroek 107=133

Gecontroleerd