Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 183 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jacob Jansma
Evert Jansma
Jan Mulder
Piebe van den Berg

Adres: Donkerbroek 110=136

Gecontroleerd