Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 186 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Piebe van den Berg
Jitze Bos

Adres: Donkerbroek 113 = 139

Gecontroleerd