Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 189 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjitske Jelsma (Wed. Siebe de Jong)
Wiebe Vrind

Adres: Donkerbroek 116=142

Gecontroleerd