Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 195 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jeltje Klaverboer (Wed. Johannes Bartelds Vrind)

Adres: Donkerbroek 122=148

Gecontroleerd