Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 196 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Klaas Fokkema
Arie de Bruin
Roelof Pluim
Jan Stoker
Andries Sikkema
Doeke van der Heide
Barteld Melles

Adres: Donkerbroek 123=149

Gecontroleerd