Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 197 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ebbel Dopstra

Adres: Donkerbroek 149a

Gecontroleerd