Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 199 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Pier Werkman
Roelofke Karstens (Wed. Lammert Postma)
Jelle de Boer
Douwe Siegers Veenstra
Jan Veenstra
Jacob Nolles

Adres: Donkerbroek 126=151

Gecontroleerd