Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 202 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Auke Veenstra
Nane Klomp
Jan Haitsma

Adres: Donkerbroek 129=153

Gecontroleerd