Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 204 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Vegelien
Jan Veldkamp

Adres: Donkerbroek 131=155

Gecontroleerd