Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 206 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Engbert Jelsma
Hendrik Knijpstra

Adres: Donkerbroek 132a=157

Gecontroleerd