Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 209 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Jansma
Evert Jansma

Adres: Donkerbroek 135=160

Gecontroleerd