Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 211 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ate Ruurds Lieuwes
Lijkele Postma
Hans Postma

Adres: Donkerbroek 137=162

Gecontroleerd