Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 212 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Antje van der Veer (Wed. Jan van der Pol)
Gerrit ter Schuur
Hendrik Koopmans
Wiebe Stelma

Adres: Donkerbroek 138=163

Gecontroleerd