Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 213 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Gauke Postma
Wiebe Oosterhof
Theunis Betten
Meine Bettens Bergsma

Adres: Donkerbroek 139=164

Gecontroleerd