Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 214 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Egbert Oppers
Johannes van Limbeek
Jan Dalstra
Tjeerd Vrind

Adres: Donkerbroek 140=165

Gecontroleerd