Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 216 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Engbert Jelsma
Hendrik Knijpstra
Engbert Jelsma

Adres: Donkerbroek 142=167

Gecontroleerd