Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 220 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Fokke Jansma
Grietje Stoker (Wed. Jan Jansma)
Arend Bouma

Adres: Donkerbroek 145=171

Gecontroleerd