Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 222 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wijtze Stoker
Jan Fokkema
Hans Postma

Adres: Donkerbroek 146=172

Gecontroleerd