Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 225 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Pieter Wemer

Adres: Donkerbroek 150=175

Gecontroleerd