Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 227 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Anne Roorda

Adres: Donkerbroek 152=177

Gecontroleerd