Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 229 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Roelof Jongbloed
Jan Bergsma
Andries Sikkema
Freerk Sikkema
Pieke van der Zee
Evert Jansma

Adres: Donkerbroek 154=179

Gecontroleerd