Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 233 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ybe Bergsma

Adres: Donkerbroek 157=183

Gecontroleerd