Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 235 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Wijbe van Loon

Adres: Donkerbroek 159=185

Gecontroleerd