Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 236 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Fokke Kalsbeek

Adres: Donkerbroek 160=186

Gecontroleerd