Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 240 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Johannes Porte
Wieger Schaafsma
Luitzen de Vries
Tjerk van der Kuur

Adres: Donkerbroek 165=190

Gecontroleerd