Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 241 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Trijntje de Boer (Wed. Gooitzen de Jong)
Hinne Schaap
Klaas Dantuma

Adres: Donkerbroek 166=191

Gecontroleerd