Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 244 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjitske Betten (Wed. Jan Gorter)

Adres: Donkerbroek 193

Gecontroleerd