Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 247 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Haije Bethlehem
Albert Lubberts Tietema
Hoeke Tenhage
Klaas de Groot
Theunis Vries

Adres: Donkerbroek 162=195

Gecontroleerd