Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 248 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Albert Lubberts Tietema
Martje Nolles (Wed. Willem Martinus Veensma)
Engbert Bergsma
Dirk Jonkers
Lubbertus Tietema

Adres: Donkerbroek 162a=196

Gecontroleerd