Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 250 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Bergsma

Adres: Donkerbroek 197bis

Gecontroleerd