Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 251 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Albert Waldus

Adres: Donkerbroek 197I

Gecontroleerd