Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 254 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rommert Postma
Jan Heida
Roelof Hoogenberg
Jan Sikkema

Adres: Donkerbroek 198a

Gecontroleerd