Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 255 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Lieuwe de Groot

Adres: Donkerbroek 198b

Gecontroleerd