Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 256 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Lieuwe de Groot
Jan Veldman
Jacob T. Bokma
Hendrik van der Sluis

Adres: Donkerbroek 170=199

Gecontroleerd