Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 260 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Brandspuithuisje

Adres: Donkerbroek 202

Gecontroleerd