Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 261 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hagen Koops (Wed. Auke Pikeboer)
Rinse Bergsma
Johannes Bergsma
Grietje Bergsma
David Kats
Jan Klijnstra
Harmen Wierda
Jan Brouwer (Wed.)

Adres: Donkerbroek 173=203

Gecontroleerd