Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 263 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Johannes M. Dijkstra

Adres: Donkerbroek 204a

Gecontroleerd