Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 264 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Pieter Rusken

Adres: Donkerbroek 175=205

Gecontroleerd