Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 265 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan van der Velde
Sikke Wiersma
Bouwe Wiersma

Adres: Donkerbroek 177=206

Gecontroleerd