Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 266 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Klaas Zweepe
Jan Dragstra

Adres: Donkerbroek 178=207

Gecontroleerd