Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 267 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Dragstra

Adres: Donkerbroek 178 = 207 (vervolgkaart)

Gecontroleerd