Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 269 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ymke Heida
Antje de Vries (Wed. Andries Hof)
Albert Hof
Foppe Bergsma (Wed)
Arend Dijkstra

Adres: Donkerbroek 180=209

Gecontroleerd