Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 270 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Lammert Sjoerds Dongstra
Bertus Keuning
wed. Hendrik van der Linde
Hendrik Baron

Adres: Donkerbroek 181 = 210

Gecontroleerd