Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 274 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Cornelis Winkel

Adres: Donkerbroek 213a

Gecontroleerd