Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 276 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Baukje Slofstra (Wed. Albert J. Heier)

Adres: Donkerbroek 214a

Gecontroleerd