Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 278 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Zandstra
Harmen Oldersma

Adres: Donkerbroek 187 = 216

Gecontroleerd