Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 279 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Vrouwkje From (Wed. Berend Veenstra)

Adres: Donkerbroek 216a

Gecontroleerd